X-RUST - VNCHEATS.NET

....

1
ngày = 50,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
30
ngày = 400,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
BẠN CẦN ĐĂNG NHẬP ĐỂ THẤY LINK DOWNLOAD HACK

HOẠT ĐỘNG: Win 10 +nét
Hướng dẫn cài nằm ở trong file hack
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lưu ý: 
  - Ở nét đổi đc máy. Nhà thì ko nhé
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tính năng: 

   - Wall ESP
   - Debug camera
   - Thay đổi thời gian tối thành sáng
   - No recoil giảm giật
- An toàn cao 

PHÍM TẮT
F2 - Debug camera ấn WSAD để di chuyển
F5 - Bật tắt No recoil
F8 - Bật tắt wall esp
F10 - Bật thời gian 12h trưa
F12 - Tắt hoàn toàn hack

SAU KHI MUA KEY XONG THÌ GỬI CHO AD SỐ ID WEB VÀ KEY ĐỂ KÍCH HOẠT VÀ LẤY LINK TẢI

FACEBOOK
ADMIN HỘ TRỢ


AE cần mua acc lol
rác thì liên hệ hộ trợ


Hộ trợ cài đặt từ xa
bằng  Ultraview

Hoa hong